top of page

1. Gizlilik Sözleşmesi
2. Bilgi Saklama Politikası
3. Çerez Politikası

4. Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Gizlilik Sözleşmesi

Bu sözleşme, ENNET Sağlık ve Network Yönetim Hizmetleri‘nin (bundan böyle ENNET Sağlık olarak anılacaktır.) gizlilik politikasını içermektedir.

ENNET Sağlık, www.ennetsaglik.com (bundan böyle internet sitesi olarak anılacaktır.) üzerinden vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla bu gizlilik sözleşmesini hazırlamıştır.

ENNET Sağlık, internet sitesi aracılığıyla müşterilerine; anlaşmalı sağlık kurumlarının hizmetlerini doğru, hızlı ve güvenilir şekilde kullanmalarını sağlamak, online danışmanlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, müşterilerin sorunlarını en kısa yoldan çözümlemek, müşterisi olmayan kişi ve kurumlara da internet sitesi aracılığı ile hizmetleri hakkında temel bilgi vermek, ENNET Sağlık'ı ve ürünlerini tanıtmak amacıyla bu internet sitesini kurmuştur.

Performans Değerlendirme Sistemi;

 • İnternet sitesinin içeriği ve bilgilerin gizliliği ile ilgili verilen taahhütler sadece www.ennetsaglik.com içerisinde geçerlidir. ENNET Sağlık'ın internet sitesi üzerinde bulunan, diğer internet sitelerine ait linkler, reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin; bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan ENNET Sağlık sorumlu değildir.

 • Müşterilerimizin internet sitesinde ve internet şubesinde yapmış oldukları işlemler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

 • ENNET Sağlık müşterilerinin yapmış oldukları işlemlerle ilgili bilgileri sadece tabi olduğu düzenleyici mevzuat, yetkili kurumlar, yasama, yürütme, yargı organ ve merciler tarafından ve sadece müşteri bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, gerekli yetkiler çerçevesinde açıklar.

 • ENNET Sağlık, müşterilerinin istek ve şikayetlerini değerlendirmek ve müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla müşterilerine ulaşabilmek adına internet sitesinde bazı kişisel bilgier (ad, soyad, e-posta, telefon vb.) talep etmektedir. Bu bilgiler sadece ENNET Anlaşmalı Kurumları ve uzman danışanları bünyesinde ve güvenli bir ortamda saklanmaktadır. Gerekli hallerde bu bilgiler anlaşmalı kurumlar, anlaşmalı doktorlar, anlaşmalı psikolog ve diyetisyenler, Özel Sağlık Sigorta şirketleri ile paylaşılır. Müşterinin haberi ya da talimatı olmaksızın kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır.

 • ENNET Sağlık, müşterilerinin ve müşteri adaylarının paylaştığı bilgileri, ürün, hizmet ve kampanyaları tanıtmak, yenilikler ve etkinliklerle ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla kullanabilir.

 • İnternet sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki her türlü telif hakları, ENNET Sağlık'a aittir. İnternet sitemiz üzerinde yayınlanan hiçbir yazı veya grafik veya veri, üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanılamaz. Bu sitede yer alan içerik materyali başka mecralarda yayınlanamaz, ENNET Sağlık'ın izni olmadan internet sitelerine link verilemez.
   

 • Bu “Gizlilik Sözleşmesi” ENNET Sağlık'ın internet sitesi ile müşteri veya müşteri adayı arasında kurulan hukuki ilişkiyi oluşturur, taraflar veya bu site nedeniyle oluşmuş her türlü ilişkinin tarafları açısından bağlayıcıdır. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, www.ennetsaglik.com'a karşı, bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez.

Bilgi Güvenliği Politikası

ENNET Sağlık, Bilgi Güvenliği Politikası ile;

 • Kişisel bilginin mahremiyetinin korunmasını sağlamak amacıyla müşteri ve personel bilgilerinin gizliliğini korumayı,

 • Bilginin bütünlüğünü koruyacak ve sürekli erişilebilirliğini garanti altına alacak altyapıyı ve kontrolleri hayata geçirmeyi,

 • Bilgi güvenliği faaliyetlerinin yönetilmesini ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla bir bilgi güvenliği organizasyonu oluşturmayı,

 • Bilgi varlıkları envanterini çıkararak, sahiplikleri belirlemeyi ve bilgi varlıkları üzerindeki riskleri yönetmeyi,

 • Bilgi güvenliği olaylarının tespit edilmesi, raporlanması ve tekrarının önlenmesi adımlarını içeren bilgi güvenliği olay yönetimi faaliyetleri gerçekleştirmeyi,

 • Tüm personele yeterli seviyede farkındalık programı uygulamayı ve bilgi güvenliği gerekliliklerinin karşılanması için tüm çalışanların katılımını sağlamayı,

 • Bilginin işlendiği alanlarda bilginin güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla gerekli fiziksel ve çevresel güvenlik önlemlerini almayı,

 • Bilgi sistemleri edinim, geliştirme ve bakımında güvenlik gerekliliklerinin neler olduğunu belirlemeyi ve hayata geçirmeyi,

 • Belirlenen bilgi güvenliği politikalarına, süreçlerine, yasal ve düzenleyici zorunluluklara çalışanların uymalarını zorunlu tutmayı,

 • İş faaliyetlerindeki kesintileri önlemek ve bilgiye sürekli erişimi sağlamak için iş sürekliliği faaliyetleri gerçekleştirmeyi,

 • Bilgiye erişimi kontrol etmek ve yetkisiz erişimleri önlemek için ilgili tüm alanlarda gerekli güvenlik kontrollerini hayata geçirmeyi,

 • Bilgi sistemleri faaliyetlerinin işletilmesinde gerekli güvenlik kontrolleri uygulamayı, buna yönelik rol ve sorumlulukları tanımlamayı,

 • BGYS politikası iç ve dış tüm taraflara ulaştırılması ve güncel tutulması amacıyla dönemsel kontrolleri sağlamayı ve uygulamayı,

 

taahhüt eder.

Kişisel Verilerin Korunması Kanun'u Kapsamında Bilgilendirme

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 20’nci maddesine göre,
“Herkes, kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir.” 
Söz konusu anayasal hakkın kullanılması kapsamında, Kişisel Verilerin Korunması Kanun'u (‘Kanun’) 24.03.2016’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

İşletmemiz kişisel veri, temel hak ve özgürlükler kapsamında ele alınan ve özel hayatın gizliliği başta olmak üzere kişinin mahremiyet hakkı ve bilgi güvenliğinin korunmasıyla alakalı söz konusu Kanun'a uyum konusunda gerekli özeni göstermiştir.

 

Kişisel verileri tarafımızca işlenen kişiler kendileri ile ilgili olarak Şirketimizden Kanun'un 11’inci maddesindeki hakları, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle verileri hakkında bilgi talep edebilir.

Çerez Politikası

ENNET Sağlık kendisi tarafından işletilen www.ennetsaglik.com alan adlı internet sitesinde (“Web Sitesi”) konumlandırılan çerezler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu Çerez Politikası’nı (aşağıda kısaca “Politika” olarak anılacaktır.) hazırlamıştır.

İşbu Politika’da Web Sitesi’nde kullanılan çerezler, bunların amaçları ve çerez tercihlerinin nasıl yönetebileceği açıklanmaktadır.

Web Sitesi’nde konumlandırılan çerezler vasıtasıyla hiçbir şekilde kişisel verileriniz işlenememektedir.

 

Çerez ("Cookie") Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi, aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

ENNET Sağlık Tarafından Konumlandırılan Çerezler;

 • Kişisel verilerinizi saptamaz, toplamaz ve kaydetmez,

 • Bilgisayarınızda yer alan kişisel verilere erişmez,

 • Bilgisayarınızda yer alan programların çalıştırılması için kullanılmaz,

 • Virüs taşımaz ve bilgisayarınıza virüs göndermede kullanılmaz.

Çerezler Neden Kullanılmaktadır?

Web Sitesi’nde çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

 • Web Sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, internet sitesi üyelerinin, üyelik bilgileriyle giriş yapabilmesi.

 • Web Sitesini analiz etmek ve performansını arttırmak. Örneğin, web sitesini ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

 • Web Sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, web sitesini ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması veya web sitesi üzerinden üçüncü taraf sosyal medya faaliyetlerine bağlantı sağlamak.

 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla ilgili reklam gösterilmesi.

Çerez Türleri

Çerezler mobil cihazlarda depolanma süreleri ve kimin tarafından yerleştirildikleri gibi kriterlere göre farklı türlere ayrılmaktadır. Bu kriterler kapsamında temel ayrım şu şekildedir:

Oturum Çerezleri/Kalıcı Çerezler: Oturum çerezleri, geçici çerezler olup tarayıcıyı kapattıktan sonra cihazdan silinirler. Bu çerezlerin temel işlevi, web sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Kalıcı çerezler ise tarayıcıyı kapattıktan sonra da ziyaretçi tarafından silininceye ya da süresi doluncaya dek cihazda kalmaya devam ederler.

 

Birinci Taraf/Üçüncü Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler, ziyaret edilen web sitesi operatörü tarafından cihaza yerleştirilen çerezlerdir.

 

Üçüncü taraf çerezler ise ziyaret edilen web sitesi operatörü dışındaki kişiler tarafından cihaza yerleştirilen ve kontrol edilen çerezlerdir.

 

Zorunlu Çerezler: Web sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve özelliklerini kullanmanıza imkân veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesi halinde web sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için ziyaretçilerimizin onayı gerekmemektedir.

 

Analitik Çerezler: Katılım Emeklilik, web sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çerezler kullanmaktadır. Analitik çerezler, ziyaretçilerimizin web sitesi nasıl kullandığını (örn; hangi sayfaları ziyaret ettiğini, ziyaret süresini vb.) anlamamızı sağlar. Böylelikle

ENNET Sağlık, sunduğu içerikleri geliştirebilir ya da web sitesi tasarımını değiştirebilir.

İşlevsellik Çerezleri: Web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde dil tercihlerinizin, bölge seçiminizin vb. hatırlanmasına olanak sağlar.

 

Hedefleme/Reklam Çerezleri: ENNET Sağlık web sitesinde hedefleme ve reklam amacıyla farklı birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanmaktadır. Bu çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek engellemeniz mümkündür.

 

Web Sitesi’nde Konumlandırılan Çerezler:

Web Sitesi’nde konumlandırılan çerezlere ilişkin listeyi aşağıda bulabilirsiniz. ENNET Sağlık olarak çerezleri değiştirebileceğimizi ve güncelleyebileceğimizi unutmayınız. Her bir değişiklikte aşağıda yer alan liste değiştirilecektir.

 • Google Analytics: Bu çerez, Google Analytics hizmeti tarafından rastgele ve benzersiz oluşturulan bir sayıyı sayfa tanımlayıcısı olarak atayarak sayfaları ayırmak için kullanılır. Sitedeki her sayfa isteğine dahil edilir ve site analitiği raporları için ilgili sayfa için ziyaretçi ve oturum verilerini hesaplamak için kullanılır.

 • Facebook: Bu çerezler siteyi Facebook Social eklentisini kullanarak ziyaret eden kullanıcılarının Facebook ID’sini ve tarayıcı ID’sini şifreli şekilde kaydeder.

 • Google Adwords: Bu çerezler, daha önce siteyi ziyaret eden kullanıcılara reklam gösterilmesine olanak sağlar.

 

Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?

Çerezleri kullandığınız tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirmeniz ya da tamamen engellemeniz mümkündür. Farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken adımlara ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

 

Google Chrome :

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

 

Internet Explorer :

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

Mozilla Firefox :

https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma

 

Yandex :

https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml

 

Safari :

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=tr_TR

 

Diğer tarayıcılarda çerez tercihlerini yönetmek için ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfasını inceleyebilirsiniz.

 

Rıza ve Sözleşmedeki Değişiklikler

Web Sitesinde yer alan çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Web Sitesi’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir.

 • ENNET Sağlık, sözleşme hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir.
  Güncel sözleşme, internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

bottom of page